Saturday, September 22, 2018

  • MLB baseball – NYM/WSH Over 8 @2.04 (1 Units)
  • MLB baseball – St Louis (Wainwright) @1.61 (1.08 Units)
  • MLB baseball – Tampa Bay (Glasnow) @1.74 (1.44 Units)
  • MLB baseball – Seattle (Gonzales) @2.04 (1.26 Units)
  • MLB baseball – White Sox (Giolito) @2.83 (2 Units)


Bet at 5dimes